Palvelukonsepti

Moisiolinnan laaja palvelukonsepti yhdistää kaikki talotekniikkapalvelut helposti yhden numeron taakse.

Moisiolinna Group on kokonaisvaltainen talotekniikan ja -automaation toimittaja, suunnittelusta ja urakoinnista käyttöönottoon.


Palvelupakettimme yhdistää kuuden tyypillisesti erillisen toimijan palvelutarjonnan. Vastaamme rakennushankkeen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmistä, ilmanvaihdosta, sähkösuunnittelusta ja -asennuksista, sekä taloautomaation ohjelmoinnista ja ohjauksesta.

Moisiolinna on sijoitus laadukkaaseen arkeen ja älykkääseen asumiseen. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa löydämme asiakkaan tarpeita ja toiveita parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat talotekniikkaratkaisut viihtyisän, turvallisen ja energia- tehokkaan asumisen saavuttamiseksi.

Kokonaisvaltainen talotekniikkapalvelumme helpottaa rakennusprojektin johtamista ja varmistaa eri vaiheiden välisen sujuvan yhteistyön. Toimintamalli vähentää merkittävästi työmaalla tarvittavien toimijoiden määrää sekä varmistaa taloteknisten ratkaisujen toimivuuden keskitetysti taloautomaatiojärjestelmän kautta. Tämä heijastuu positiivisesti koko projektin sujuvuuteen ja kustannuksiin.

Asiakkaan suuntaan toiminta on helppoa: vaikka hankekokonaisuus on iso, saatte vastaukset kaikkiin kysymyksiinne omalta yhteyshenkilöltänne.

Moisiolinnan referenssikohteet esittelevät laajasti tarjoamiamme asumisen laatuun, turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuja.

Moisiolinnan palvelupolku

  • TUTUSTUMINEN

  • TARVEKARTOITUS JA IDEOINTI

  • TALOTEKNINEN SUUNNITTELU

  • URAKOINTI

  • TALOAUTOMAATION OHJELMOINTI

  • LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

Moisiolinnan osaavat suunnittelijat toteuttavat vaativatkin taloautomaatioratkaisut palvelemaan tarpeitasi nyt ja tulevaisuudessa.

TUTUSTUMINEN

Erikoisalaamme ovat vaativat omakotitalokohteet ja loma-asunnot.

Saat meiltä kaiken taloon tarvittavan talotekniikan, tekniikkaa ohjaavan taloautomaation sekä esimerkiksi kameravalvonnan, ulko- ja sisäverkon, tukiasemat, aurinkosähköjärjestelmät ja sähköautojen latausjärjestelmät.

Tiiviissä yhteistyössä löydämme toiveitanne vastaavat talo- tekniikkaratkaisut viihtyisän, turvallisen ja energiatehokkaan asumisen saavuttamiseksi.

TARVEKARTOITUS JA IDEOINTI

Teemme talotekniset ratkaisut tutuksi asiakkaalle sekä tunnistamme yhdessä asiakkaan tarpeet ja toiveet talotekniikan ja automaation suhteen.

Moisiolinnan taloautomaatio mahdollistaa pitkälle viedyt, yksilölliset ja asiakkaan elämäntapaa ja tarpeita huomioivat luovat toteutukset.

Ideointivaiheessa korostuu asiakkaan ja Moisiolinnan tiivis yhteistyö. Yhdessä löydämme tarpeitanne vastaavat parhaat ratkaisut ja tuotteet. Esittelyn ja ideoinnin tukena ovat Moisiolinnan virtuaalishowroom ja Talokirja.

Virtuaalishowroom havainnollistaa kodin eri tilat ja niiden valaistusratkaisut

Moisiolinnan virtuaalimalliin on rakennettu kodin kaikki eri tilat sekä talon julkisivu ja pihapiiri. Virtuaalimallin avulla tutustuminen valaistusratkaisuihin on luontevaa ja valaisintyyppien tutkiminen ja testaaminen helppoa. Virtuaalimalli auttaa löytämään omaan kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut, tyylit ja elementit.

TALOTEKNINEN SUUNNITTELU

Asiakkaan toiveiden pohjalta tehty perusteellinen ja kattava suunnitelma koko talon sähkö-, lvi- sekä automaatioratkaisuista.

Suunnitteluvaiheessa asiakkaan tarpeet ja toiveet käännetään toimiviksi taloteknisiksi ratkaisuiksi. Tässä vaiheessa toimintoja on vielä helppo lisätä ja muokata. Mitä tarkemmin yksityiskohdat on hiottu suunnittelupöydällä, sitä vähemmän rakennusvaihe tuo lisätyötarpeita ja kustannuksia. Suunnitelman konkretisoituessa asiakkaan on helppo ottaa kantaa erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja tarkentaa toiveitaan käyttämällä hyväksi mm. virtuaalimallia.

Suunnittelun lopputuloksena asiakas saa kaikki talotekniikan urakointia varten tarvittavat dokumentit eli sähkö- ja automaatiosuunnitelman, automaatiojärjestelmän toimintasuunnitelman, lvi-suunnitelman, valaisinluettelot sekä sähkö- ja lvi:n työselostukset. Taloautomaation toimintakuvaus kertoo kaiken olennaisen asiakkaan talotekniikasta sekä valituista automaatioratkaisuista ja niiden toiminnallisuuksista.

URAKOINTI

Työmaalle toimitetaan kaikki tarvikkeet, tehdään sähköasennus-, automaatio ja LVI-työt sekä asennettaan talotekniikkaan ja taloautomaatioon liittyvät laitteet ja komponentit.

Taloautomaatio ohjaa talon turvallisuutta, sähkölaitteita ja valaistusta, ilmastointia sekä tiettyä osaa putkistoista. Moisiolinnan kokonaisratkaisu yhdistää koko talon talotekniikka- ja automaatiosuunnittelun sekä urakoinnin.

Näin varmistetaan työn tasalaatuisuus sekä toimintojen täydellinen yhteensovittaminen.

Materiaalivalinnoissa varmistamme, että käytettävät materiaalit ja rakennustarvikkeet ovat laadukkaita, pitkäikäisiä ja asiakkaan toiveiden mukaisia täyttäen laatustandardit.

TALOAUTOMAATION OHJELMOINTI

Laadukkaasti ohjelmoitu järjestelmä vastaa asiakkaan toiveita ja on helppokäyttöinen, yksinkertainen ja toimintavarma.

Taloautomaatio toimii asumisen taustalla suorittaen sille ennalta määriteltyjä toimintoja ilman, että asukkaan tarvitsee puuttua asiaan.

Ohjelmointivaiheessa tehdään kohteen käyttöjärjestelmä sekä automaatioratkaisuiden ohjelmointi talon toimintakuvauksen mukaisesti. Talon tilat ja toiminnot määritellään järjestelmään huonekohtaisesti. Ratkaisut ohjelmoidaan toimimaan suunnitelman mukaisesti asiakkaan valintojen pohjalta.

Asukas voi ohjata taloautomaatiota puhelimella ja tabletilla, kytkinpainikkeilla, liiketunnistimilla sekä tilan näyttötauluilla.

LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

Kohteen valmistuttua asukkaat opastetaan käyttämään taloautomaatiota oikein.

Kohteen valmistuttua opastamme asukkaille järjestelmien toimintaperiaatteet, jotta talotekniikan ja automaation hyödyt saadaan tehokkaasti osaksi asumista. Luovutusvaiheessa ohjelmointiin tehdään yleensä viimeinen hienosäätö ja asiakas saa automaatiojärjestelmän käyttöoppaan. Henkilökohtaisen opastuksen lisäksi asiakas saa yksityiskohtaisen ja selkeän taloautomaation käyttöoppaan.

Mikäli asumisen aikana tulee kysymyksiä talotekniikan ja automaation käyttöön liittyen, olemme asiakkaan tukena vastaamassa.

Huolto, kunnossapito sekä lisäohjelmointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etätyönä. Skaalautuvaan automaa- tiojärjestelmään voidaan lisätä toimintoja myös asumisen aikana.